Η Terracom επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού

Λίγα Λόγια: Η Terracom, η μεγαλύτερη Εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, ζητάει να προσλάβει Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού στα Ιωάννινα.
Κωδικός θέσης: 1267

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
• Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR,
• Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας,
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης,
• Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης,
• Γνώση του εργατικού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων,
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
• Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο,
• Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί,
• Εμπειρία σε διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας με email στο collaborate@terracom.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.terracom.gr/theseis-ergasias

Το event είναι ολοκληρωμένο.

Λεζάντες

➭ Προτεινόμενο
Terracom

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Terracom
Εθνικής Αντίστασης 79, Κατσικά Ιωάννινα

ΝΟΜΟΣ

Nομός Ιωαννίνων
Κατηγορία
X