Διαδρομή στα όρη Σουλίου (Σιστρούνι-Σουλι)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημεία ενδιαφέροντος: Σιστρούνι – Σουλι
Βαθμός δυσκολίας: μέτριος
Χρόνος πορείας: 4 ώρες
Υψομετρική διαβάθμιση: 550 – 600 μ.
Διαδρομή στο χάρτη:

 

X

Τοποθεσία

Τοποθεσία 2

Τοποθεσία 3

Labels

› Πεζοπορίες