Διαδρομή στην Ολύτσικα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημεία ενδιαφέροντος: Λίππα – κορυφές Ολύτσικα (1972μ , 1980μ) – Ορειβατικό καταφύγιο Ολύτσικας
Βαθμός δυσκολίας: Υψηλός
Χρόνος πορείας: 5 ώρες
Υψομετρική διαβάθμιση: 600 – 1972 μ.
Διαδρομή στο χάρτη:

 

X

Τοποθεσία

Τοποθεσία 2

Τοποθεσία 3

Labels

› Πεζοπορίες